top of page

Hudobný skladateľ Martin Kráľ
vydal skladbu 
na pamiatku
svojho starého otca – známeho jazykovedca Ábela Kráľa

Martin-Kral-in-memoriam.jpg

Bratislava | 16.06.2023

Slovenský hudobný skladateľ a klavirista Martin Kráľ vydáva novú skladbu na počesť a pamiatku svojho zosnulého starého otca, slovenského jazykovedca Ábela Kráľa.

Zrejme málokto vie, že starým otcom hudobného skladateľa a klaviristu Martina Kráľa bol Ábel Kráľ, ktorý patril k významným osobnostiam slovenskej jazykovedy, najmä oblasti slovenskej výslovnosti – fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie. Martin mal so svojim starým otcom nádherný vzťah a počas jeho posledných rokov trávili spolu veľa času.


„Skladbu pre môjho dedka som skomponoval ešte počas jeho života, pri jednej z návštev u neho doma. Keď som mu ju zahral, veľmi sa mu páčila. Videl som jeho zasnený pohľad a to, že spomína na svoj život. Po tom, čo nás dedko, vo veku nedožitých 91 rokov opustil, rozhodol som sa skladbu nahrať v štúdiu a vydať ju na jeho pamiatku“, hovorí Martin Kráľ o vzniku pesničky. 


Ábel Kráľ (*17.8.1932, Nová Baňa – †12.5.2023, Bratislava), počas svojej štyridsaťročnej tvorivej práce, publikoval viac ako 100 vedeckých štúdií a 6 monografií. Jeho najvýznamnejším vedeckým dielom sú Pravidlá slovenskej výslovnosti. Spoluautorsky pripravil Atlas slovenských hlások, Fonetiku a fonológiu či teóriu jazykovej kultúry. V oblasti jazykovedy tak zanechal trvalé nezmazateľné stopy a položil solídne základy pre ďalšiu generáciu slovenskej lingvistiky.


Vychoval generáciu slovenských pedagógov, jazykovedcov a hlásateľov, bol aktívny aj v politike a publicistike, kde hľadal spôsob ako usmerniť a kryštalizovať politické náhľady na spoločnosť a na svet v novej, neprehľadnej dobe. Napísal desiatky článkov v Literárnom týždenníku ako aj v inej slovenskej tlači, slúžil spoločnosti ako poslanec a veľvyslanec.

 
V odbornom živote sledoval ciele Slovenského národa a slúžil mu zo všetkých síl všetkými talentmi, ktorými bol obdarený, hlavne múdrosťou, usilovnosťou, systematickým a holistickým myslením. Vždy vedel rozoznať, pochopiť a nasledovať vyššie ciele, a tak aj vychovával rodinu. V osobnom živote vynikal neotrasiteľnou trpezlivosťou vo všetkých životných situáciách, ako v rodinnom kruhu, tak aj vo svojom odbore. Napriek múdrosti sa nikdy nepovyšoval nad iných, vždy boľ vľúdny, priateľský, trpezlivý a pokorný, aj vo vyššom veku, ktorý zo sebou prináša nové a nečakané bremená. Vynikal odovzdanosťou k rodine a národu, k Božej prozreteľnosti a osudu. Kde mohol, tak sa verejne zasadzoval za kresťanské hodnoty a za Slovenský národ.

"Skladba In Memoriam Ábel Kráľ pre mňa nie je len spomienkou na môjho starého otca a jeho život, ale aj posolstvom v pokračovaní jeho odkazu, múdrosti a toho, čo mi odovzdal ako človek. Chcem pokračovať v jeho šľapajach a jeho odkaz ponesiem hrdo ďalej", vyznal sa Martin Kráľ.

O tom, že Ábel Kráľ bol Slovák srdom aj dušou svedčí aj jeho Žalm o Slovensku:

"Slovensko je moja rodná zem. Rodná zem je nenahraditeľná nijakou inou krajinou - je hlboko vtlačená do môjho ducha, ona ma formovala. V rodnej zemi je môj rodný kraj, v nej ležia kosti mojich predkov, rodičov, bratov, priateľov. Slovensko je časť môjho srdca. Je v našich piesňach, rozprávkach, povestiach, v slovenských básňach, románoch, v ruinách hradov a kaštieľov, v poliach a záhradách. Slovensko sú ľudia, ktorí sú mi blízki, ktorí sú dedičmi tej istej histórie, ktorých formovala tá istá kultúra od pradávnych čias sv. Cyrila a Metoda. Slovensko sú naše hory, a doliny, mestá, dediny a dvory."

Zdroj: Ábel Kráľ: Zápas o Slovensko, Bern 26.4.1993 / Kultúra, 41.4.1999

Singel In Memoriam Ábel Kráľ vychádza spolu s videoklipom, ktorý vytvoril vynikajúci kameraman Niko Soldán. 

"Rovnako ako pesnička, tak aj videoklip, je spomienkou na život úžasného človeka - môjho starého otca. Tvorí ho koláž fotografií, ktoré som starostlivo vyberal z dedkovho súkromného archívu tak, aby odzrkadľovali a mapovali celý jeho život", uzatvára Martin Kráľ.

bottom of page